[Version Free Fire] – TẤM CÁM FREE FIRE (Tấm cám chuyện hậu hoàng sắp kể 3) | NamteGaming

100
6


Đừng quên để lại 1 đăng ký nhé!

100 COMMENTS

  1. hay quá nhưng ko hay cho lắm lúc cái miệng của những nhân vật trong Free Fire nói chuyện cái miệng thì nhép nhép chứ khuôn mặt thì ko hoàn toàn biểu hiện cảm xúc 😞

  2. Gjxdtjdthutdhtuhtdumgđthtjtuđtjdtu,dtsttsukyf,kỳ khách,tự,dạt,dthxthjtxhhmdghmtdhmgxhmgxhmxghmgxhmgxhmctjmcyjj,học,CNN,chục,gục y,chạy,jcg

  3. Dien quá.. Đã dien còn thích bay đạt ue 😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷 ai thấy đúng cho mình một like nha 👇👎👎👎👎👎

Leave a Reply to Be Le Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here